Home SciTalks Η ενέργεια και η πράσινη μετάβαση στο επίκεντρο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του...

Η ενέργεια και η πράσινη μετάβαση στο επίκεντρο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΙδΕΚ. Του Θεόδωρου Λουκαΐδη

Νέες ευκαιρίες >€11 εκατ. σε επιχειρήσεις για επίλυση σύγχρονων προκλήσεων με έρευνα και καινοτομία

 

Στο επίκεντρο των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, βρίσκεται η ενέργεια και η πράσινη οικονομία. Στόχος είναι η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που ενισχύουν αφενός την ανταγωνιστικότητα των ίδιων των επιχειρήσεων, και αφετέρου, συμβάλλουν σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα και διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του αύριο.

Δύο νέα προγράμματα συνολικού ύψους €10 εκατομμυρίων έχουν προκηρυχθεί το τελευταίο διάστημα, λειτουργώντας ως κίνητρο για τις κυπριακές επιχειρήσεις να επενδύσουν σε έρευνα και καινοτομία. Τα εργαλεία αυτά δεν προσφέρουν μόνο χρηματοδότηση, αλλά και υποστήριξη για τη μετουσίωση μίας ιδέας σε πράξη και την επιτυχή μεταφορά της στην αγορά, διευκολύνοντας την αξιοποίηση πολύτιμης τεχνογνωσίας από τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς του τόπου, μέσω αμοιβαία επωφελών συνεργασιών.

Συγκεκριμένα, €4 εκατομμύρια διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις – Ενέργεια», το οποίο προσφέρει μέχρι €200.000 για την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων στις πιο κάτω προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος όσον αφορά στην παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας:

 

 • Ανάλυση Κεραυνικής Δραστηριότητας σε Γραμμές Μεταφοράς
 • Επιτήρηση Υποσταθμών μέσω θερμικής απεικόνισης
 • Εντοπισμός Βλάβης στις Γραμμές Μεταφοράς
 • Ολιστική Διαχείριση της Μικρής ΦΒ/Διεσπαρμένης Παραγωγής στο Ηλεκτρικό Δίκτυο
 • Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
 • Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στο τομέα της παραγωγής ή/και αποθήκευσης ή/και μεταφοράς ή/και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Προτάσεις γίνονται δεκτές μέχρι 26 Ιανουαρίου 2024 μέσω της πύλης IRIS του ΙδΕΚ, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στον σύνδεσμο: https://bit.ly/3RQW2d2.

Επιπλέον, χρηματοδότηση μέχρι €600,000 προσφέρει το πρόγραμμα «CO-DEVELOP- REPowerEU», σε επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικό οργανισμό για την ανάπτυξη λύσεων σε ενεργειακές προκλήσεις στις πιο κάτω θεματικές:

 • Κλιματική αλλαγή, χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
 • Ενσωμάτωση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα ενεργειακά συστήματα
 • Λύσεις και τεχνολογίες για τη μείωση του κόστους των τεχνολογιών
 • Ανθεκτικότητα και ασφάλεια των ενεργειακών συστημάτων
 • Ενσωμάτωση στο δομημένο περιβάλλον – νέα υλικά, λύσεις και τεχνολογίες για κτήρια
 • Ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία
 • Τεχνολογίες αποθήκευσης Ενέργειας
 • Ανανεώσιμα καύσιμα και βιοενέργεια
 • Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα (CCS) & Δέσμευση και Χρήση Άνθρακα (CCU)
 • Ενεργειακά συστήματα μηδενικών καθαρών εκπομπών

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων μέσω της πύλης IRIS είναι η 29η Φεβρουαρίου 2024, ενώ σχετική πληροφόρηση βρίσκεται εδώ: https://bit.ly/41ter49.

Σε εξέλιξη, και με σκοπό τη διοχέτευση επιστημονικού ταλέντου στις κυπριακές επιχειρήσεις, βρίσκεται επίσης ο νέος κύκλος του προγράμματος «Διδακτορικό στη Βιομηχανία – PhD in Industry», με προϋπολογισμό €1,75 εκατομμυρίων, εκ των οποίων €750,000 θα διατεθούν σε έργα στον τομέα της ενέργειας και της πράσινης ανάπτυξης. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να εργοδοτήσουν φοιτητές/τριες διδακτορικού επιπέδου, οι οποίοι θα υλοποιήσουν έργο Ε&Κ που συνάδει τόσο με τις δραστηριότητες της επιχείρησης όσο και με το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής του ερευνητή/τριας, και εμπίπτει στις θεματικές των Επιστημών Ζωής, των Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής, αλλά μπορεί να αφορά και εφαρμογές κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστήμων στους τομείς αυτούς.

Με πολλές άλλες ευκαιρίες να βρίσκονται στα σκαριά το αμέσως επόμενο διάστημα για στήριξη του επιχειρηματικού και ερευνητικού κόσμου της Κύπρου, απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους ενδιαφερομένους να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ (www.research.org.cy) για ενημέρωση αναφορικά με τις εκάστοτε ανοικτές προσκλήσεις, ή και να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο του Ιδρύματος: https://bit.ly/3tSmPO3 ώστε να λαμβάνουν αυτόματα πληροφόρηση για όλα όσα προσφέρουμε.

Ευελπιστούμε ότι η πλούσια εργαλειοθήκη χρηματοδοτικών ευκαιριών και υποστηρικτικών υπηρεσιών που προσφέρει το Ίδρυμα, θα αξιοποιηθεί παραγωγικά και στο πλήρες φάσμα της. Θέλουμε οι κυπριακές επιχειρήσεις να αντιληφθούν τα πολυδιάστατα οφέλη που η καινοτομία μπορεί να επιφέρει και είμαστε βέβαιοι πως μια δοκιμή θα τις πείσει.

 

* Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)