Home SciTalks NFTs (Non-Fungible Tokens) – Επανάσταση στην ψηφιακή οικονομία

NFTs (Non-Fungible Tokens) – Επανάσταση στην ψηφιακή οικονομία

Σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο, παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, τα non-fungible tokens (NFTs), που υποστηρίζονται από την τεχνολογία blockchain, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν την επανάσταση στον  τρόπο με τον οποίο ο κόσμος μας δημιουργεί, αντιλαμβάνεται και μεταφέρει αξία στον χρηματοοικονομικό τομέα.

 

Χαρακτηριστικά όπως η διαφάνεια, η βελτιωμένη ρευστότητα των περιουσιακών στοιχείων, η ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών και η απόδειξη της ιδιοκτησίας, είναι υψίστης σημασίας σε πολλούς κλάδους της σημερινής αγοράς. Αυτοί είναι άλλωστε και οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην ταχεία ανάπτυξη των NFTs τους τελευταίους μήνες.

Τι είναι τα NFTs:

Τα NFTs είναι tokens, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι συναλλαγές των οποίων καταγράφονται σε πλατφόρμες blockchain. Το κάθε token έχει μοναδική αξία, η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι αντιπροσωπεύει την ιδιοκτησία ενός αντικειμένου, είτε ψηφιακού είτε φυσικού. Κάθε συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας (minting) των tokens, είναι καταχωρημένη σε αποκεντρωμένες βάσεις δεδομένων, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα ιχνηλάτησης των συναλλαγών, γεγονός που διασφαλίζει την εξακρίβωση της προέλευσης και της ιδιοκτησίας των tokens. Επιπλέον, η συναλλαγή είναι αμετάβλητη, που σημαίνει ότι τα δεδομένα δεν μπορούν να αλλοιωθούν. Το ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο ανταλλάσσονται, σημαίνει ότι τα NFTs  μπορούν εύκολα να πωληθούν σε άλλους συμμετέχοντες στην αγορά σε αντάλλαγμα χρημάτων, αγαθών ή άλλων tokens.

Ως εκ τούτου, με την ευρύτερη υιοθέτηση των NFTs  που υποστηρίζονται από blockchain, αναμένεται μια σημαντική αναταραχή σε πολλούς κλάδους και αγορές. Αναλύοντας περαιτέρω τις  πιθανές εφαρμογές των NFTs, μπορεί κανείς να εκτιμήσει το ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων που προσφέρει η τεχνολογία και με ποιο τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί στη σημερινή οικονομία.

Μουσική και ψηφιακή τέχνη

Η πιο γνωστή εφαρμογή της τεχνολογίας NFT είναι η αναπαράσταση της ιδιοκτησίας της ψηφιακής τέχνης. Οι καλλιτέχνες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε μια ευρεία αγορά χωρίς να εμπλέκονται μεσάζοντες. Ταυτόχρονα, η αυτοματοποίηση της διαδικασίας διασφαλίζει ότι οι αρχικοί δημιουργοί αποζημιώνονται δίκαια, διασφαλίζοντας δυνατότητες όπως η πρόσβαση σε κέρδη από μελλοντικές πωλήσεις.

Αναπαράσταση ιδιοκτησίας φυσικών περιουσιακών στοιχείων

Η ιδιοκτησία φυσικών περιουσιακών στοιχείων όπως γης, κτηρίων ή εξοπλισμού, κοσμημάτων κ.λπ. μπορεί επίσης να αναπαρίσταται χρησιμοποιώντας NFTs. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας ή τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας μπορούν να αντικατασταθούν με ένα ψηφιακό token που δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί ή να καταστραφεί. Αυτό επιτρέπει στους συμμετέχοντες στην αγορά να ανταλλάσσουν τη νόμιμη ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, βελτιώνοντας παράλληλα τη ρευστότητα των περιουσιακών στοιχείων.

Εκπαίδευση και έρευνα

H αμετάβλητη καταγραφή δεδομένων που επιτυγχάνεται μέσω της τεχνολογίας blockchain επιτρέπει σε τρίτους να επαληθεύουν άμεσα την αυθεντικότητα των εκπαιδευτικών πιστοποιητικών, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια. Η λογοτεχνική ιδιοκτησία μπορεί επίσης να προστατευτεί μέσω των NFTs, βελτιώνοντας την αξία της ερευνητικής δραστηριότητας.

Gaming

Η εισαγωγή της τεχνολογίας blockchain στο gaming αναμένεται να σημειώσει ραγδαία αύξηση τα επόμενα χρόνια. Η ανταλλαγή επιτευγμάτων και συλλεκτικών αντικειμένων των παιχνιδιών μέσω μιας αγοράς εντός του παιχνιδιού μπορεί να επεκταθεί, χρησιμοποιώντας τις διαλειτουργικές δυνατότητες του blockchain για συναλλαγές μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών και εφαρμογών.

Συλλεκτικά

Οι συλλέκτες, μπορούν να επαληθεύσουν και να αποδείξουν τη σπανιότητα των αντικειμένων τους μέσω της διαφάνειας που προσφέρουν τα NFTs. Ταυτόχρονα, η αξία των συλλεκτικών αντικειμένων είναι άμεσα διαθέσιμη στους πιθανούς αγοραστές, εάν αυτά διαπραγματεύονται σε ένα ανοικτό blockchain περιβάλλον.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα NFTs

Ενώ ο τομέας των NFTs  εξελίσσεται, υπάρχει ακόμη χώρος για εξερεύνηση και αξιοποίησή τους, ειδικά σε αγορές και τομείς που δεν έχουν ακόμη αξιολογήσει τις δυνατότητες και την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας. Η ραγδαία άνοδος της αγοράς NFTs μέσα στο 2021 επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή συλλεκτικών ψηφιακών αντικειμένων, κυρίως σε σχέση με ψηφιακά έργα τέχνης, με αθλητικά στιγμιότυπα, έργα τέχνης κινουμένων σχεδίων GIF, ωστόσο νέα τμήματα της αγοράς εμφανίστηκαν στο δεύτερο μισό του έτους. Το φάσμα των συναλλαγών έχει επεκταθεί πλέον και σε άλλους κλάδους όπως η μόδα, τα τυχερά παιχνίδια και η μουσική, αναδεικνύοντας τις νέες κατευθύνσεις ανάπτυξης.

Η φύση των NFTs μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία αξίας για δημιουργούς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, με το μέλλον της τεχνολογίας να αναπτύσσεται και να διαμορφώνεται προς μια πιο συγκεκριμένη κατεύθυνση, παράλληλα με άλλες ρυθμιστικές αλλαγές που αναμένονται να έχουν αντίκτυπο στην εξέλιξή της.

Αναμφίβολα, το μέλλον των NFTs προδιαγράφεται λαμπρό, αν προσμετρήσουμε και την ανάπτυξη του metaverse που σχετίζεται στενά με την εφαρμογή των NFTs. Η άνοδος του metaverse  θα δημιουργήσει αυξημένο αριθμό ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων όπωςε πίσης και αυξημένη ζήτηση στις διαδικτυακές αγορές. Καθώς ο εικονικός κόσμος αναμένεται να γίνει σημαντικό κομμάτιτης καθημερινής μας ζωής, τα NFTs αντιπροσωπεύουν μια από τις πιο επαναστατικές καινοτομίες των τελευταίων δεκαετιών.

Χαράλαμπος Σεργίου, Συνέταιρος, Blockchain & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Φορολογίας
Νικόλας Στρατής, Senior Associate, Blockchain
Αλέξανδρος Βακανάς, Senior Associate, Blockchain
PwC Κύπρου