01/03/2024

Η Ανακάλυψη ενός Νέου Είδους Κβαντικού Υπολογιστή

Σε ένα συμβατικό ψηφιακό υπολογιστή, σαν αυτούς που χρησιμοποιούμε καθημερινά, η στοιχειώδης μονάδα πληροφορίας είναι το δυαδικό ψηφίο ή μπιτ, δηλαδή η ποσότητα πληροφορίας...
close