Home Τα νέα της Επιστήμης Η εισδοχή της SBSCy ως Μέλους στη Διεθνή Ένωση Βιοχημείας και Μοριακής...

Η εισδοχή της SBSCy ως Μέλους στη Διεθνή Ένωση Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (IUBMB)

Η Διεθνής Ένωση Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (IUBMB) είναι ένας ιστορικός επιστημονικός οργανισμός που ιδρύθηκε μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για να υποβοηθήσει την επανακινητοποίηση και συνεργασία των διεθνών επιστημόνων. Σήμερα, η IUBMB αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς στο πεδίο των Mοριακών Επιστημών της Ζωής που ενώνει βιοχημικούς και μοριακούς βιολόγους από 79 χώρες και περιοχές παγκοσμίως.

Στη Γενική Συνέλευση του Ιουλίου 2021, η IUBMB εξέλεξε ως νέο Μέλος της και αντιπρόσωπο της Κύπρου, την επιστημονική εταιρεία μας, Society of Biological Sciences in Cyprus, SBSCy (https://sbscy.org/). Η SBSCy είναι νέα επιστημονική οργάνωση που ιδρύθηκε και ενεγράφη επίσημα στα τέλη του 2020 και ήδη περιλαμβάνει πολλά μέλη προερχόμενα από διαφορετικούς τομείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, διαγνωστικά και κλινικά εργαστήρια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εταιρείες βιοτεχνολογίας, υπουργεία και μη κυβερνητικούς οργανισμούς), και τα οποία συστρατεύονται για την προώθηση των Βιολογικών Επιστημών στην Κύπρο.

Η ίδρυση της SBSCy ήταν αναγκαιότητα που προέκυπτε από τις σπουδαίες αλλαγές που έχουν συμβεί στην Κύπρο με την θεμελίωση των Πανεπιστημίων και την εγκαθίδρυση της Έρευνας καθώς και της γενικότερης ανάπτυξης συναφούς δραστηριότητας ευρύτερα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα και με τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις και τις ευρωπαϊκές πρακτικές. Κύριος στόχος της SBSCy είναι η ενδυνάμωση της υψηλού επιπέδου έρευνας στις Βιολογικές Επιστήμες, η περαιτέρω εκπαίδευση των Βιολόγων μέσω τοπικών και διεθνών δραστηριοτήτων (συνέδρια, πρόσβαση σε υποτροφίες/χρηματοδότηση, διεθνής δικτύωση), και η διάχυση γνώσης και ενημέρωσης στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, στοχεύει να αναλάβει την αντιπροσώπευση της Κύπρου σε διεθνείς επιστημονικές οργανώσεις και δίκτυα, και να αναπτύξει αντίστοιχες συνεργασίες με φορείς που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Η εκπροσώπηση της Κύπρου στην IUBMB από την SBSCy είναι εφαλτήριο για περαιτέρω διεθνή επιστημονική δικτύωση και δίνει στους επιστήμονες-μέλη μας άμεση πρόσβαση στο εκτενές επιστημονικό πρόγραμμα της IUBMB.

Ειδικότερα, τα μέλη της SBSCy μπορούν να συμμετάσχουν στην πληθώρα διεθνών συνεδρίων που οργανώνει η IUBMB, ή και να χρηματοδοτηθούν για να οργανώσουν συμπόσια, εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Κύπρο. Επιπλέον, νεαροί ερευνητές μπορούν να στηριχθούν οικονομικά (travel Fellowships) για την παρακολούθηση των συνεδρίων αυτών. Η Πρόεδρος της SBSCy, Καθ. Ν. Σανταμά, έχει ορισθεί μέλος της επιτροπής της IUBMB για Συνέδρια και, συνεπώς, η εταιρεία θα συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό του προγράμματος συνεδρίων για την περίοδο 2025-2029. Περαιτέρω, τα μέλη της SBSCy μπορούν να διεκδικήσουν διαφόρων τύπων υποτροφίες μικρής διάρκειας (short-term Fellowships) που χρηματοδοτούν την επίσκεψη και εργασία τους σε συνεργαζόμενα εργαστήρια του εξωτερικού για διεκπεραίωση έρευνας και που απευθύνονται τόσο σε νεαρούς όσο και πιο έμπειρους ερευνητές. Η επόμενη προθεσμία για τις υποτροφίες τύπου Wood-Whelan Research Fellowships είναι η 1η Απριλίου 2022. Τέλος, η IUBMB εκδίδει 6 επιστημονικά περιοδικά στα οποία δημοσιεύονται εργασίες μετά από επιστημονική κρίση (peer review) και είναι διαθέσιμα στην κοινότητα. Λεπτομέρειες για όλο το επιστημονικό πρόγραμμα της IUBMB, τις προθεσμίες, και τις επί μέρους διαδικασίες, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της https://iubmb.org/.

Η συμμετοχή στην SBSCy είναι ανοικτή σε όλους τους Βιολόγους που ζουν στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με αίτηση που γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας www.sbscy.org, χωρίς αποκλεισμούς, όπως ορίζει η διεθνής πρακτική και η νομοθεσία της Ε.Ε. για την επαγγελματική κινητικότητα. Προσκαλούμε την επιστημονική κοινότητα των Βιολόγων στην Κύπρο να γίνουν μέλη μας, να δουλέψουμε μαζί, να παρακολουθήσει τις ενδιαφέρουσες επιστημονικές δραστηριότητές μας και να επωφεληθεί από το πολυσχιδές επιστημονικό πρόγραμμα της IUBMB.

Εκ του ΔΣ της SBSCy