Home Τα νέα της Επιστήμης Έρευνα Νευρολόγου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου ρίχνει φώς στους κλινικού...

Έρευνα Νευρολόγου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου ρίχνει φώς στους κλινικού υπότυπους της Covıd-19

Τα αποτελέσματα έρευνας κατέδειξαν ότι η αρχική θεώρηση της COVID-19 ως εμπύρετου νοσήματος του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος καλύπτει μόλις το 1/5 των υφιστάμενων  κλινικών εκδηλώσεών της

O Νευρολόγος Γεώργιος    Βαβουγυιός,  Επισκέπτης Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και ιατρός-ακαδημαϊκός στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας συμμετείχε ως πρώτος και κύριος ερευνητής στην αναγνώριση των πέντε κλινικών φαινοτύπων της  COVID-19, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα (https://www.mdpi.com/1660-4601/19/8/4630)   στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό  “International Journal of  Environmental Mental Research and Public Health”. Η μελέτη αφορούσε το θέμα “COVID-19 Phenotypes and Comorbidity: A Data-Driven, Pattern Recognition Approach Using National Representative Data from the United States”.

Στην αρχική φάση της πανδημίας της COVID-19, οι ορισμοί της νόσου αξιοποιούσαν μόνο τα συμπτώματα του αναπνευστικού και την παρουσία πυρετού. Νεότερα δεδομένα, ωστόσο, κατέδειξαν πως η νόσος COVID-19 είναι πολυσυστηματική και πολύ ετερογενής, και ενίοτε δεν συμμορφώνεται με την ως τώρα  τυπική θεώρησή της ως πρωταρχικώς εμπύρετο νόσημα του κατώτερου αναπνευστικού.

Σε προηγούμενες εργασίες, η ερευνητική ομάδα του Δρα Βαβουγυιού ανέπτυξε ειδικούς αλγορίθμους και απέδειξε ότι η μαθηματική μοντελοποίηση των κυριότερων χαρακτηριστικών μίας νόσου με ανάλυση μεγάλων δεδομένων (big data) μπορεί να οδηγήσει σε αναγνώριση νέων κλινικών υποτύπων της νόσου. Η τεχνική  αυτή έχει υιοθετηθεί από πολλαπλές ανεξάρτητες ομάδες ερευνητών/τριών, και χρησιμοποιήθηκε για να αναδείξει την ετερογένεια νοσημάτων της κλινικής έκφρασης διαφόρων νοσημάτων.

Σε συνεργασία με το Facebook Data for Good και την επιδημιολογική ομάδα του Πανεπιστημίου του Carnegie Mellon (CMU) , η παραπάνω τεχνική αναγνώρισης προτύπων (pattern recognition) χρησιμοποιήθηκε σε επιδημιολογικά δεδομένα πληθυσμού των ΗΠΑ, μέσω της μελέτης COVID-19 Trends and Impact Survey (CTIS) για το διάστημα μεταξύ Μάρτιου – Δεκέμβριου 2020, και αρχικά δεδομένα πλέον των 1.000.000 συμμετεχόντων ανά ημέρα, και συνολικό δείγμα για την ανάλυσή (κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων εισαγωγής και αποκλεισμού) πλέον των 300.000 συμμετεχόντων συνολικά.

Η μεθοδολογία την οποία ανέπτυξε ο Δρ Βαβουγυιός και η ερευνητική ομάδα του ανέδειξε την παρουσία 5 φαινοτύπων – συνδρόμων COVID-19:

  • ANCOS: Χαρακτηρίζεται από γενικευμένη κακουχία, απουσία πυρετού και συμπτωμάτων εκ της αναπνευστικής οδού, με ελάχιστα ή καθόλου λοιπά συμπτώματα.
  • ACOS: Χαρακτηρίζεται από συμπτώματα απύρετου λοίμωξης ανώτερου αεραγωγού, απουσία πυρετού, και ελάχιστα ή καθόλου λοιπά συμπτώματα.
  • FMS: Συμβατό με το αρχικά αναγνωριζόμενο τυπικό, εμπύρετο σύνδρομο, με εκδηλώσεις του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού.
  • OGIP: Χαρακτηρίζεται από προεξάρχουσα οσφρητική και γευστική δυσλειτουργία, απουσία πυρετού και συμπτωμάτων εκ της αναπνευστικής οδού, με ελάχιστα ή καθόλου λοιπά συμπτώματα.
  • OSDS: Χαρακτηρίζεται από κεφαλαλγία κατά 30%, άτυπα συμπτώματα στο 70%, απουσία πυρετού και συμπτωμάτων εκ του αναπνευστικού, γαστρεντερικού και απουσία κακουχίας.

Με βάση τα παραπάνω, η αρχική θεώρηση της COVID-19 ως εμπύρετου νοσήματος του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος καλύπτει μόλις το 1/5 των υφιστάμενων  κλινικών εκδηλώσεών της.

Η αξία της παραπάνω μεθοδολογίας στην επιδημιολογία, τόσο ερευνητικά όσο και εφαρμοστικά, έγκειται στο ότι παρέχει ένα εργαλείο αμερόληπτης φαινοτύπησης νοσημάτων. Στις περιπτώσεις πανδημιών ή επιδημιών, δύναται να επιτρέψει την αναγνώριση κλινικά σημαντικών υποτύπων νοσημάτων τα οποία συμμετέχουν στην μετάδοση της νόσου παρότι δεν χαρακτηρίζονται από κλινικά «θορυβώδη» χαρακτηριστικά, όπως το εμπύρετο και η προσβολή του κατώτερου αναπνευστικού.

Διαβάστε αυτούσια την έρευνά εδώ και στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/8/4630