Home Τα νέα της Επιστήμης Ευρωπαϊκή στρατηγική για επιτάχυνση ανάπτυξης & παραγωγής εμβολίων για COVID-19 παρουσίασε η...

Ευρωπαϊκή στρατηγική για επιτάχυνση ανάπτυξης & παραγωγής εμβολίων για COVID-19 παρουσίασε η Κομισιόν

Μια “ευρωπαϊκή στρατηγική για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της παραγωγής εμβολίων κατά του COVID-19”, ενέκρινε σήμερα το Κολέγιο των Επιτρόπων και παρουσίασε η Κομισιόν.

Η στρατηγική της Κομισιόν προτείνει μια κοινή προσέγγιση για την ΕΕ και βασίζεται στην πολιτική εντολή που έδωσαν στην Κομισιόν πρόσφατα οι 27 Υπουργοί Υγείας. Έχει δε τους ακόλουθους στόχους:

– Διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των εμβολίων.
– Εξασφάλιση γρήγορης πρόσβασης στα εμβόλια για τα κράτη μέλη και τους πληθυσμούς τους, ενώ οδηγεί την παγκόσμια προσπάθεια αλληλεγγύης.
– Εξασφάλιση δίκαιης πρόσβασης σε ένα προσιτό εμβόλιο το συντομότερο δυνατό.

Επιπλέον βασίζεται σε δύο πυλώνες:

– Εξασφάλιση της παραγωγής εμβολίων στην ΕΕ και επαρκής προμήθεια για τα κράτη μέλη της μέσω συμφωνιών εκ των προτέρων αγορών με παραγωγούς εμβολίων μέσω του μέσου υποστήριξης έκτακτης ανάγκης. Επιπρόσθετη χρηματοδότηση και άλλες μορφές υποστήριξης μπορούν να διατεθούν επιπλέον αυτών των συμφωνιών.

– Προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ στον επείγοντα χαρακτήρα και αξιοποίηση της υφιστάμενης κανονιστικής ευελιξίας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, της έγκρισης και της διαθεσιμότητας εμβολίων, διατηρώντας παράλληλα τα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των εμβολίων.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε  ότι προκειμένου να υποστηρίξει τις εταιρείες στην ταχεία ανάπτυξη και παραγωγή ενός εμβολίου, η Κομισιόν θα συνάψει συμφωνίες με μεμονωμένους παραγωγούς εμβολίων εξ ονόματος των κρατών μελών. Σε αντάλλαγμα για το δικαίωμα αγοράς συγκεκριμένου αριθμού δόσεων εμβολίου σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο, η Κομισιόν θα χρηματοδοτήσει μέρος των αρχικών δαπανών που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί εμβολίων. Αυτό θα έχει τη μορφή Συμφωνιών Προκαταβολής. Η χρηματοδότηση που παρέχεται θα θεωρηθεί ως προκαταβολή για τα εμβόλια που θα αγοράσουν πραγματικά τα κράτη μέλη.

Η σχετική χρηματοδότηση θα προέλθει από σημαντικό μέρος του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόσθετη υποστήριξη θα είναι διαθέσιμη μέσω δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι με αυτό τον τρόπο θα υποστηρίξει τις προσπάθειες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της διαθεσιμότητας ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων σε χρονικό διάστημα μεταξύ 12 και 18 μηνών, εάν όχι νωρίτερα.

Σημειώνει δε ότι η επίτευξη αυτής της σύνθετης επιχείρησης απαιτεί την εκτέλεση κλινικών δοκιμών παράλληλα με την επένδυση σε παραγωγική ικανότητα για να είναι σε θέση να παράγει εκατομμύρια, ή ακόμη και δισεκατομμύρια, δόσεις ενός επιτυχημένου εμβολίου. Ανακοίνωσε δε ότι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της κοινής δράσης μεταξύ των κρατών μελών έχει ήδη ληφθεί για τη δημιουργία μιας συμμαχικής συμμαχίας εμβολίων από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες. Η στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια θα εφαρμόσει μια κοινή προσέγγιση στο μέλλον.

Κατά τη λήψη της απόφασης χρηματοδότησης σχετικά με το ποια εμβόλια θα υποστηριχθούν, θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα μη εξαντλητικά κριτήρια, όπως: ευρωστία της επιστημονικής προσέγγισης και τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, ταχύτητα παράδοσης σε κλίμακα, κόστος, κατανομή κινδύνων, ευθύνη, κάλυψη διαφορετικών τεχνολογιών , έγκαιρη συνεργασία με τους ρυθμιστικούς φορείς της ΕΕ, παγκόσμια αλληλεγγύη και ικανότητα παροχής μέσω της ανάπτυξης της παραγωγικής ικανότητας εντός της ΕΕ.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η συμφωνία λειτουργεί και ως “ασφαλιστήριο συμβόλαιο”, μεταφέροντας ορισμένους από τους κινδύνους από τη βιομηχανία στις δημόσιες αρχές με αντάλλαγμα τη διασφάλιση στα κράτη μέλη δίκαιης και προσιτής πρόσβασης σε ένα εμβόλιο, σε περίπτωση που γίνει διαθέσιμο.

Σε ό,τι αφορά τις κανονιστικές διαδικασίες, αυτές θα είναι ευέλικτες αλλά θα παραμείνουν ισχυρές. Μαζί με τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, η Κομισιόν θα αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις υπάρχουσες ευελιξίες στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για να επιταχύνει την έγκριση και τη διαθεσιμότητα επιτυχημένων εμβολίων κατά του COVID-19. Όπως ανακοινώθηκε αυτό περιλαμβάνει μια ταχεία διαδικασία έγκρισης, ευελιξία σε σχέση με την επισήμανση και τη συσκευασία, και μια πρόταση για την παροχή προσωρινών παρεκκλίσεων από ορισμένες διατάξεις της νομοθεσίας ΓΤΟ για την επιτάχυνση των κλινικών δοκιμών εμβολίων και φαρμάκων COVID-19 που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Οι εταιρείες με πολλά υποσχόμενα υποψήφια εμβόλια, ήδη σε ή κοντά στην έναρξη κλινικών δοκιμών, καλούνται να επικοινωνήσουν με την Κομισιόν στη διεύθυνση [email protected].

Σε ό,τι αφορά τέλος την παγκόσμια αλληλεγγύη, υπενθυμίζεται ότι η  εκστρατεία δέσμευσης Global Coronavirus συγκέντρωσε 9,8 δισεκατομμύρια ευρώ έως τα τέλη Μαΐου 2020 και η ΕΕ έχει δεσμευτεί για την αρχή της καθολικής, δίκαιης και προσιτής πρόσβασης στα εμβόλια, ειδικά για τις πιο ευάλωτες χώρες και θα διερευνήσει με διεθνείς εταίρους εάν ένας σημαντικός αριθμός χωρών θα συμφωνούσε να συγκεντρώσει πόρους για την από κοινού κράτηση μελλοντικών εμβολίων από εταιρείες για τις ίδιες, καθώς και για χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ταυτόχρονα.

Η Πρόεδρος Φον Ντερ Λάιεν δήλωσε ότι “αυτή είναι η στιγμή για την επιστήμη και την αλληλεγγύη. Τίποτα δεν είναι σίγουρο, αλλά είμαι πεπεισμένη ότι μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους πόρους για να βρούμε ένα εμβόλιο για να νικήσουμε αυτόν τον ιό μια για πάντα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παρασκευάσουμε και να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο εμβόλιο σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αυτό το εμβόλιο θα είναι μια σημαντική ανακάλυψη στην καταπολέμηση του κορωνοϊού και μια απόδειξη για το τι μπορούν να επιτύχουν οι συνεργάτες όταν βάζουμε μαζί το μυαλό, την έρευνα και τους πόρους μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει ό, τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι όλοι οι λαοί αυτού του κόσμου θα έχουν πρόσβαση σε ένα εμβόλιο, ανεξάρτητα από το πού ζουν”.

Η Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου τόνισε ότι “η συνεργασία θα αυξήσει τις πιθανότητές μας να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο στην κλίμακα που χρειαζόμαστε και το συντομότερο δυνατό. Θα εξασφαλίσει δίκαιη πρόσβαση για όλη την ΕΕ και παγκοσμίως, προσφέροντας έτσι την καλύτερη ευκαιρία για εξεύρεση μόνιμης στρατηγικής εξόδου από την κρίση COVID-19. Αυτή είναι η ΕΕ στην καλύτερη περίπτωση: συγκέντρωση πόρων, ένωση προσπαθειών, απτά αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Κανείς δεν είναι ασφαλής έως ότου όλοι είναι ασφαλείς και δεν θα σηκώσουμε κάθε πέτρα στις προσπάθειές μας για την προστασία της ΕΕ και των πολιτών παγκοσμίως”.