Home Τα νέα της Επιστήμης Μια νέα επιστημονική εταιρεία: Σωματείο Βιολογικών Επιστημών στην Κύπρο

Μια νέα επιστημονική εταιρεία: Σωματείο Βιολογικών Επιστημών στην Κύπρο

Το Σωματείο Βιολογικών Επιστημών στην Κύπρο (SBSCy) ιδρύθηκε επίσημα στα τέλη του 2020 από 46 ιδρυτικά μέλη προερχόμενα από διαφορετικούς τομείς, τα οποία συστρατεύονται για την προώθηση των Βιολογικών Επιστημών στην Κύπρο. Η Βιολογία ανθεί και συνεισφέρει με καθοριστικές νέες ανακαλύψεις διεθνώς σε πολλές πτυχές της ανθρώπινης ευμάρειας. Έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές και στην Κύπρο τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, καθώς ιδρύθηκαν αρκετά δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια και ινστιτούτα. Ως αποτέλεσμα, διεξάγεται πλέον στη χώρα βιολογική έρευνα και υπάρχει μια δυναμική και διευρυνόμενη κοινότητα Βιολόγων στην εκπαίδευση, την έρευνα, την κλινική πράξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και τη διαχείριση της βιοποικιλότητας, καθώς και φοιτητές σε διάφορα στάδια σπουδών, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, είναι σήμερα αυξημένη η ανάγκη για μια σύγχρονη και δραστήρια επιστημονική εταιρεία που δεν αποκλείει κανέναν αλλά αντανακλά τις σπουδαίες αλλαγές που έχουν συμβεί στον τρόπο που διδάσκονται και ασκούνται οι Βιολογικές Επιστήμες στην Κύπρο, σύμφωνα και με τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις και τις ευρωπαϊκές πρακτικές στο πεδίο αυτό.

Το όραμα της SBSCy είναι να λειτουργήσει ως ενοποιητικό βήμα για όλους τους Βιολόγους στην Κύπρο. Αποστολή μας είναι να συνεισφέρουμε στην κατανόηση και την εκτίμηση από το ευρύ κοινό της ομορφιάς της Βιολογίας και της χρησιμότητάς της στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε την προβολή και την αποτελεσματική διάδοση των νέων ανακαλύψεων στον χώρο των Βιολογικών Επιστημών προς όφελος τόσο της τοπικής όσο και της διεθνούς κοινότητας, και να εντάξουμε και τους μη ειδικούς στην προσπάθεια αυτή.

Το Σωματείο Βιολογικών Επιστημών στην Κύπρο είναι μια μη κερδοσκοπική επιστημονική οργάνωση που αντιπροσωπεύει το σύνολο της κοινότητας των Βιολόγων της Κύπρου, καθώς και ενδιαφερόμενους συναδέλφους από το εξωτερικό. Ο κύριος σκοπός της, η στήριξη των Βιολογικών Επιστημών στην Κύπρο, υπηρετείται μέσα από τη χρήση του επιστημονικού λόγου και της επιστημονικής μεθόδου. Στους επιμέρους στόχους περιλαμβάνονται η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και άλλων δραστηριοτήτων, η (ηλεκτρονική) έκδοση εκπαιδευτικού και επιστημονικού υλικού, και η προώθηση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των Βιολόγων στην Κύπρο. Επιπλέον, στοχεύει να αναλάβει την αντιπροσώπευση της Κύπρου σε διεθνείς επιστημονικές οργανώσεις και δίκτυα, και να αναπτύξει αντίστοιχες συνεργασίες με φορείς που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Επίσης, σκοπεύει να συμβουλεύει τις κυβερνητικές υπηρεσίες σχετικά με εθνικές πολιτικές και νόμους που αφορούν τις Βιολογικές Επιστήμες. Τέλος, θα προσπαθεί να στηρίζει τις επιστημονικές δραστηριότητες των μελών του.

Η συμμετοχή στην SBSCy είναι ανοικτή σε όλους τους Βιολόγους που ζουν στην Κύπρο (τακτικά μέλη) και στο εξωτερικό (αντεπιστέλλοντα), με αίτηση που γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας: www.sbscy.org, χωρίς τις οποιεσδήποτε εξαιρέσεις, όπως ορίζει η διεθνής πρακτική και η νομοθεσία της Ε.Ε. για την επαγγελματική κινητικότητα. Τα τακτικά μέλη θα πρέπει να έχουν πτυχίο σε πεδίο σχετικό με τη Βιολογία υπό την ευρεία έννοια. Στα μέλη περιλαμβάνονται επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση και τον ακαδημαϊκό χώρο, ερευνητές, τεχνικοί, επαγγελματίες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και τη βιομηχανία, φοιτητές και μη ειδικοί που ενδιαφέρονται για τη Βιολογία. Γίνετε Μέλη μας και παρακολουθήστε τις δραστηριότητές μας και τους λογαριασμούς μας στο Facebook (https://www.facebook.com/Society-of-Biological-Sciences-in-Cyprus-537862850472116), Twitter (@SBSCy) και Instagram (SBSCy).

Εκ μέρους του προσωρινού Δ.Σ. της SBSCy

Νιόβη Σανταμά (Πρόεδρος, Παν. Κύπρου), Μυρτάνη Πιερή (Αντιπρόεδρος, Παν. Λευκωσίας), Λουκάς Νικολάου (Γραμματέας, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), Βίκυ Νικολαΐδου (Ταμίας, Παν. Λευκωσίας), Σπύρος Σφενδουράκης (Παν. Κύπρου), Ονούφριος Μεττούρης (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), Παναγιώτης Παπαγεώργης (Ευρωπαϊκό Παν.), Άντρη Χριστοδούλου (Παν. Κύπρου), Ιωάννης Σωρός (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).