Home Τα νέα της Επιστήμης Πανδημία Covid-19 και πανδημία παραπληροφόρησης

Πανδημία Covid-19 και πανδημία παραπληροφόρησης

Το Σωματείο Βιολογικών Επιστημών Κύπρου (SBSCy, https://sbscy.org/) παρατηρεί ότι η πανδημία COVID-19 έχει συνοδευτεί από μια πρωτόγνωρη «πανδημία παραπληροφόρησης» και στη χώρα μας. Ο καταιγιστικός ρυθμός αυτών των ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών, ενίοτε μάλιστα με τρόπο στρατευμένο, αφορά θέματα που άπτονται της επιστήμης της Βιολογίας και αφορούν ιδιαίτερα την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Οι ψευδείς αυτές πληροφορίες διασπείρονται ταχέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και από γιατρούς ή επιστήμονες που βρίσκονται στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να προκαλούν σύγχυση και δυσπιστία, καθώς και να υπονομεύουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η SBSCy τονίζει πως, αντίθετα με ό,τι αφήνεται να εννοηθεί, δεν υφίσταται η παραμικρή διάσταση απόψεων μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι της COVID-19. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί που επιδίδονται στην αδειοδότηση φαρμακευτικών σκευασμάτων (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Αρχής) έχουν πιστοποιήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων έπειτα από ενδελεχείς και αυστηρούς ελέγχους. Οι οργανισμοί αυτοί, ως οφείλουν, συνεχίζουν να αξιολογούν τα εμβόλια με βάση και τον πλούτο των δεδομένων που έχουν προκύψει από την πολύμηνη πλέον διεθνή εκστρατεία εμβολιασμού, και εξακολουθούν να τα περιβάλλουν με την ίδια εμπιστοσύνη. Διεθνείς και τοπικές ιατρικές εταιρείες (συμπεριλαμβανομένης της Αμερικανικής Παιδιατρικής Ένωσης και της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου) έχουν τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ του εμβολιασμού. Όποιες φωνές αντιτίθενται στην επιστημονική συναίνεση (ακόμα και αν αυτές προέρχονται από γιατρούς ή ακαδημαϊκούς) είναι συνήθως έντονες, αλλά σαφώς αποτελούν εξαίρεση και οφείλονται είτε σε ελλιπή κατάρτιση είτε σε αλλότρια κίνητρα, ή ακόμα και σε διάθεση προβολής και δημοσιότητας.

Η επιστημονική έρευνα και η γνώση που προκύπτει από αυτή είναι αενάως αυτοβελτιούμενες διαδικασίες που στηρίζονται στη συνεχή αυτο-αμφισβήτηση, και η αξιοπιστία τους χαλυβδώνεται από τη διαρκή επιθυμία για συνεχή και πληρέστερη διαλεύκανση των πολύπλοκων φαινομένων που μελετά. Επομένως, η επιστήμη, όχι μόνο δεν αντιπαθεί τον αντίλογο, αλλά, τουναντίον, αυτός αποτελεί ενδογενές χαρακτηριστικό της προόδου της. Ο αντίλογος αυτός, όμως, πρέπει να βασίζεται στον ορθό λόγο, δηλαδή την αξιόπιστη μεθοδολογία, τα επιστημονικά δεδομένα, και τη βάσιμη ανάλυσή τους. Στην περίπτωση των εμβολίων, η επιστημονική κοινότητα, με τη διάθεση εξαντλητικής διερεύνησης που τη διακρίνει, είναι συνασπισμένη στην υποστήριξη των εμβολίων ως ένα από τα σημαντικότερα διαθέσιμα εργαλεία για τον αγώνα εναντίον της πανδημίας και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Το Σωματείο Βιολογικών Επιστημών Κύπρου υπογραμμίζει πως οι ψευδείς, παραπλανητικές ή παρελκυστικές πληροφορίες σχετικά με τον κορωνοϊό συνιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία και, ακόμη, μπορούν να βλάψουν την κοινωνική συνοχή. Η SBSCy επισημαίνει ότι ο εμβολιασμός αποτελεί τον καλύτερο τρόπο ατομικής και συλλογικής προστασίας έναντι της νόσου COVID-19 και προτρέπει το κοινό να λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με τη νόσο COVID-19 από έγκυρες πηγές.

Παραθέτουμε κάποιες από αυτές παρακάτω:

Διεθνείς / Αμερικανικοί οργανισμοί:

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Food and Drug Administration (FDA)

Θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ

Συμβούλιο: Σελίδα για την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού, COVID-19

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων