Home Τα νέα της Επιστήμης Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά στα δεδομένα απεικόνισης καρκίνου

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά στα δεδομένα απεικόνισης καρκίνου

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετέχει, ως συνεργαζόμενος φορέας, στο  Ερευνητικό Πρόγραμμα «INCISIVE» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Χρηματοδότησης HORIZON.

Η αύξηση της ποσότητας και της διαθεσιμότητας δεδομένων που αφορούν την υγεία, ιδιαίτερα της ιατρικής απεικόνισης σε περιπτώσεις καρκίνου, σε συνδυασμό με την εμφάνιση νέων τεχνολογικών εργαλείων με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence / AI) και τη Μηχανική Μάθηση (Machine Learning / ML) προσφέρουν άνευ προηγουμένου ευκαιρίες για τη βελτίωση της ακρίβειας της ανίχνευσης καρκίνου, την πρόβλεψη και την παρακολούθηση, επιτρέποντας έτσι τις πληροφορούμενες αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με την κλινική φροντίδα.

Το INCISIVE είναι ένα έργο 42 μηνών που στοχεύει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων των νέων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση των τρεχουσών λύσεων απεικόνισης για περιπτώσεις καρκίνου. (καρκίνος μαστού, πνεύμονα, προστάτη και ορθοκολικός καρκίνος).

Το INCISIVE έχει αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ανίχνευση μοτίβων σε μεγάλους όγκους δεδομένων απεικόνισης καρκίνου, αυξάνοντας έτσι την ερμηνεία σύνθετων δεδομένων απεικόνισης και υποστηρίζοντας την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων για παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί επίσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την επισήμανση δεδομένων και τον σχολιασμό, καθώς και τη διαθεσιμότητα και την κοινή χρήση δεδομένων απεικόνισης, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση και επικύρωση εργαλείων AI για βελτιωμένες μεθόδους απεικόνισης.

Το έργο στοχεύει σε δύο κύρια αποτελέσματα:

  • Ένα εργαλειο βασισμένο στην AI που αποτελείται από νέα μοντέλα AI, σε συνδυασμό με ένα σύνολο προγνωστικών, περιγραφικών και προδιαγραφικών αναλυτικών στοιχείων, επιτρέποντας την πολυτροπική εξερεύνηση των διαθέσιμων πηγών δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει ένα σύστημα αυτοματοποιημένου σχολιασμού βασισμένο σε ML για την παραγωγή δεδομένων για την κατάρτιση αλγορίθμων στην έρευνα τεχνητής νοημοσύνης.
  • Ένα διαλειτουργικό πανευρωπαϊκό ομοσπονδιακό αποθετήριο εικόνων υγείας που επιτρέπει τη δωρεά και την ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με τις νομικές, ηθικές, ιδιωτικές και απαιτήσεις ασφαλείας, για εκπαίδευση και πειραματισμό που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Το αποθετήριο θα λειτουργεί με βάση υπολογιστές υψηλής απόδοσης ως υπηρεσία, επιτρέποντας έτσι την οικονομικά αποδοτική απόδοση υπολογιστικής εντατικής επεξεργασίας χωρίς την ανάγκη συντήρησης ακριβού εξοπλισμού.

 

Οι λύσεις του έργου θα δοκιμαστούν σε τέσσερις τύπους καρκίνου: καρκίνος του πνεύμονα, του παχέος εντέρου, του μαστού και του προστάτη. Οι πιλοτικές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν σε 8 τοποθεσίες σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο και Σερβία. Τελικά, το INCISIVE φιλοδοξεί να επιτρέψει πιο ακριβείς και καλύτερα ενημερωμένες αποφάσεις βελτιώνοντας την ευαισθησία και την εξειδίκευση των μεθόδων απεικόνισης καρκίνου, ακόμη και μεθόδους χαμηλότερου κόστους, αυξάνοντας την ακρίβειά τους στη διάγνωση, την πρόβλεψη, την εξέλιξη και την υποτροπή του καρκίνου. Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινοπραξία INCISIVE, συντονισμένη από την Maggioli SpA, υλοποιείται από 26 οργανισμούς από 9 διαφορετικές χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο.

Η κοινοπραξία συγκεντρώνει εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, της επεξεργασίας ιατρικής εικόνας, της ανάλυσης δεδομένων και της ασφάλειας (INSTITUTE OF COMMUNICATION & COMPUTER SYSTEMS, CENTER FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, FUNDACIO TSCALUT, SQUAREDEV, UNIVERSITY OF HELSINKI, UNIVERSITY OF NOVI SAD, CENTRO REGIONALE ICT SCRL, VISARIS D.O.O, MEDTRONIC IBERICA SA). Η κοινοπραξία συγκεντρώνει επίσης εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των σύνθετων υπολογιστικών συστημάτων (MAGGIOLI SpA, TELESTO IOT SOLUTIONS LTD, EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG SA, INNOSYSTEMS LTD) και των υπολογισμών υψηλής απόδοσης (BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER).

Περαιτέρω, η κοινοπραξία διαθέτει συνεργαζόμενους φορείς με ειδίκευση στην κλινική έρευνα και πρακτική για τον καρκίνο (FUNDACIO CLINIC PER A LA RECERCA BIOMEDICA, LINAC-PET SCAN OPCO LTD, UNIVERSITY OF ROME TOR VERGATA, UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II, HELLENIC CANCER SOCIETY, CYPRUS ASSOCIATION OF CANCER PATIENTS AND FRIENDS, UNIVERSITY OF ATHENS, KINGSTON UNIVERSITY, CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY), σε νομικά και ηθικά θέματα (TIME.LEX), και τέλος σε θέματα που αφορούν την καινοτομία και τον επιχειρηματικό προγραμματισμό (WHITE RESEARCH).

Εκ μέρους του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας το Τμήμα Νοσηλευτικής με υπεύθυνο ακαδημαϊκό τον Δρ Ανδρέα Χαραλάμπους, Αναπληρωτή Καθηγητή Ογκολογίας και Ανακουφιστικής Φροντίδας.

Picture1

Twitter: @IncisiveEU

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/9022935/

(*)Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ προσφέρει πρόγραμμα Πτυχίου Νοσηλευτικής και κλινικά μεταπτυχιακά προγράμματα.