Home Τα νέα της Επιστήμης Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ 2020, με χρηματικό έπαθλο €10.000

Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ 2020, με χρηματικό έπαθλο €10.000

Το Επιμελητήριο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια λειτουργίας

Η ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο και έμφαση στο περιβάλλον, την ενέργεια, την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την κατασκευή, την αειφορία και την κοινωνία της πληροφορίας, προϋποθέτει τη συμβολή της μηχανικής επιστήμης σε όλα τα επίπεδα, με στόχο την αύξηση του αντίκτυπου της έρευνας και καινοτομίας στην οικονομία, την απασχόληση και κατ’ επέκταση στην κοινωνία και την καθημερινή ζωή των πολιτών, στην Κύπρο και διεθνώς. Ο ρόλος των μηχανικών στη σύγχρονη οικονομία της γνώσης και δημιουργικότητας είναι καθοριστικός, και θεωρείται κλειδί για τη μετατροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας σε τεχνολογία, καινοτομία, καθώς και νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Το ΕΤΕΚ θέλοντας να διευρύνει την κατανόηση και γνώση των πολιτών για τη μηχανική επιστήμη και το επάγγελμα του μηχανικού, ως προς αυτόν τον σημαντικό ρόλο, αποφάσισε το 2015 να θεσπίσει το Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ. Το Βραβείο απονέμεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μέλος του ΕΤΕΚ, ή σε έργο, δράση ή ενέργεια με κεντρικό στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων εξελίξεων και επιτευγμάτων της μηχανικής επιστήμης και έμφαση στη σημαντική συμβολή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το 2015, το Βραβείο Μηχανικής είχε απονεμηθεί στο χρηματοδοτούμενο από το Έβδομο Πακέτο Πλαίσιο Έργο “Lynceus” το οποίο αφορούσε τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού και ασφαλούς εκκένωσης πλοίων σε περίπτωση ατυχήματος, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής στο θεματικές των ασύρματων δικτύων και της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων. Το 2017 το Βραβείο απονεμήθηκε στον μηχανικό Αντώνη Κουντούρη, για τον σχεδιασμό, παραγωγή και εμπορική αξιοποίηση του τσιμεντοκονιάματος πολυουρεθάνης THERMINK, το οποίο παράγεται από απόβλητα πολυουρεθάνης, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία  στην εγχώρια βιομηχανική παραγωγή και συμβάλλοντας στην εφαρμογή καινοτομίας στη διαχείριση των οικοδομικών αποβλήτων. Το ίδιο έτος απονεμήθηκε εύφημος μνεία στην ευρεσιτεχνία RampCo, μια τεχνολογικά προηγμένη αναδιπλούμενη και μεταφερόμενη πλατφόρμα, η οποία μέσω ενός καινοτόμου μηχανισμού κίνησης επιδιώκει την αυτόνομη εξυπηρέτηση πρόσβασης ατόμων σε τροχοκάθισμα σε υποδομές ή κτήρια χωρίς κατάλληλες πρόνοιες. Εύφημος μνεία απονεμήθηκε επίσης και στον μηχανικό Θεόδωρο Κασκίρη για τον εντοπισμό, ετοιμασία τεκμηρίωσης, επιτυχή εμπλοκή της ΑΗΚ και υλοποίηση έργου βελτιστοποίησης του δικτύου διανομής μέσης τάσης της Περιφέρειας Λευκωσίας, εργασία η οποία ήταν πέραν των καθηκόντων του αλλά εντέλει είχε σημαντικό όφελος για το περιβάλλον και την οικονομία.

Η συμμετοχή που θα λάβει το ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2020 κερδίζει χρηματικό βραβείο €10.000 ενώ το Βραβείο θα απονεμηθεί στο πλαίσιο της Τελετής Απολογισμού Δράσης 2017-2020 του ΕΤΕΚ. Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα γίνει από επταμελή επιτροπή αξιόλογων πανεπιστημιακών, ερευνητών και επαγγελματιών μηχανικών, η οποία θα κρίνει τον αντίκτυπο (εθνικό ή διεθνή), την προστιθέμενη αξία και τον συμβολισμό τους, καθώς και τον βαθμό συνάφειάς τους με το ζητούμενο, που είναι η σημαντική συμβολή τους στην ανάπτυξη της χώρας. Θα αξιολογηθούν, επίσης, η καινοτομία, η αυθεντικότητα και η πρωτοτυπία κάθε υποψηφιότητας.

Τα Έντυπα Αίτησης Συμμετοχής για υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του ΕΤΕΚ, στην οδό Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, σε φάκελο με την ένδειξη ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΕΚ 2020, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00. Έντυπα αιτήσεων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από τα γραφεία του ΕΤΕΚ ή από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ www.etek.org.cy/site-article-2408-44-el.php, όπου μπορούν να βρουν και αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής, τη διαδικασία αίτησης και τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετεχόντων.

Το ΕΤΕΚ, από το 1990 είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός όλων των Κύπριων μηχανικών. Ιδρύθηκε με τον Νόμο 224/1990 και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Σκοπός του ΕΤΕΚ, τον οποίο υπηρετεί με επαγγελματισμό, επιστημονικότητα και αμεροληψία, εδώ και 30 χρόνια, είναι η προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξή τους για αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας.

Μυρτώ Βορεάκου

Αρχιτέκτονας

Επιστημονικός Λειτουργός του ΕΤΕΚ