Home Τα νέα της Επιστήμης Υγιείς Πόλεις: Συμμετοχή του πολίτη στην αποτύπωση της ταυτότητας υγείας της πόλης

Υγιείς Πόλεις: Συμμετοχή του πολίτη στην αποτύπωση της ταυτότητας υγείας της πόλης

Στο πλαίσιο του προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), το Υπουργείο Υγείας και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προχώρησαν σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.

Το Μνημόνιο θεσμοθετεί τη συνεργασία των μερών, η οποία αποσκοπεί στην υλοποίηση κοινών πολιτιστικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για την προαγωγή και προώθηση των αρχών του Π.Ο.Υ. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός και η Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντίνου.

Στο επιστημονικό μέρος της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν οι στρατηγικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ από την κ. Χρυστάλλα Καϊάφα Νικολαΐδου, Συντονίστρια του Δικτύου «Υγιείς Πόλεις» του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου.

Βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι η ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω της προώθησης πολιτικών και δράσεων για την υγεία και την αειφόρο ανάπτυξη στην βάση των αρχών «Υγεία για όλους» και «Υγεία σε όλες τις Πολιτικές». 

Η κα Καϊάφα αναφέρθηκε στις δράσεις του Δικτύου και στη διαδικασία πιστοποίησης. Κάθε χώρα αναλόγως πληθυσμιακού μεγέθους έχει δικαίωμα σε συγκεκριμένο αριθμό project cities, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των μελών του εθνικού δικτύου. Στην Κύπρο, μέλη του δικτύου είναι οι Δήμοι Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λατσιών, Λακατάμιας και Πόλεως Χρυσοχόους. Η Δρ. Ρένα Παπαπέτρου, Πρώτη Ιατρικός Λειτουργός, αναφέρθηκε στην αποτύπωση της ταυτότητας υγείας (city health profile) μιας πόλης, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση της διαδικασίας πιστοποίησης του Δικτύου των Υγιών Πόλεων σε συνδυασμό με την πολιτική δέσμευση των τοπικών αρχών για ανάληψη σχετικών δράσεων και χάραξη πολιτικής υγείας με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Παρουσίασε σειρά δεδομένων για το επίπεδο υγείας, την ποιότητα ζωής όπως και κοινωνικο-οικονομικούς και συμπεριφορικούς προσδιοριστές της υγείας από αντιπροσωπευτικό δείγμα από όλες τις ενορίες του Δήμου Λευκωσίας.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νίκος Μίτλεττον αναφέρθηκε σε ερευνητικές μελέτες υπό εξέλιξη στο Τμήμα Νοσηλευτικής και στο Διεθνές Ινστιτούτο για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία, οι οποίες έχουν στόχο την αποτύπωση του σχετιζόμενου με την υγεία περιβάλλοντος της αστικής γειτονιάς και την αξιολόγηση της ποιότητα ζωής των πολιτών της Λεμεσού. Αναφέρθηκε στη μελέτη CyNOTes (Cyprus Neighborhood Observational Tool for auditing urban community environments), η οποία αφορά στην ανάπτυξη εργαλείου επιτόπιας επιθεώρησης στοιχείων του φυσικού, δομημένου και κοινωνικού περιβάλλοντος της γειτονιάς τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την υγεία και την ποιότητα ζωής. Η εν λόγω διδακτορική μελέτη έλαβε επιχορήγηση από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου στο πλαίσιο του προγράμματος «Φοιτητές σε Δράση». Συμπληρωματικά, βρίσκεται σε εξέλιξη στο, η μελέτη DEpICT (Decoding the effect of social gradient and area indicators on arterial health: From the community to the individual and back), η οποία εξετάζει το ρόλο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στην υγεία των αρτηριών. Η έρευνα θα αξιολογήσει το ρόλο που μπορεί να έχει το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της κοινότητας στην αρτηριακή ελαστικότητα. Κατόπιν εκδήλωση ενδιαφέροντος, η σχετική εξέταση παρέχεται χωρίς κόστος στους συμμετέχοντες στα εργαστήρια της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Οι μελέτες εντάσσονται σε ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα την Υγεία και Ποιότητα ζωής με τη συμμετοχή πολιτών από επιλεγμένες γειτονιές της πόλης της Λεμεσού, αλλά παράλληλα δίνεται η ευκαιρία στους πολίτες σε παγκύπρια βάση να λάβουν μέρος διαδικτυακά στην αξιολόγηση του περιβάλλοντος της δικής τους γειτονιάς (https://forms.gle/u6TE9xD2JfnPa22k6). Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο 14 ερωτήσεων «Πρότυπη Γειτονιά» (Place Standard), το οποίο αναπτύχθηκε από το NHS Scotland στο πλαίσιο του τοπικού δικτύου των Υγιών Πόλεων.

Αποτελέσματα των μελετών έχουν ανακοινωθεί στο Διεθνές Συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα 30αχρονα του Δικτύου των Υγιών Πόλεων που έλαβα χώρα στο Μπέλφαστ της Βορείου Ιρλανδίας, τον Οκτώβριο, 2018, όπως και στο ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δημόσιας Υγείας της EUPHA (European Public Health Association, 2018)